Reklamační řád
Uhlí
  • OŘ I
  • OŘ II
  • Kostka
  • Německé brikety Rekord
  • možnost vyložení až do sklepa dopravníkovým pásem

Podívejte se do sekce služby a zjistěte, jaké vám nabízíme další možnosti.

Palivové dřevo
  • Dřevěné brikety
  • Pytlované dřevo na třísky